Já se jmenuji Petr Staněk a koně si mě sami našli v dětství spolu s indiány již v legendárním Vinetouvovi, ale to je pravěk.
Nyní, posledních dvacet let se koně stali nedílnou součástí mého života a to tak, že se o sebe vzájemně staráme a učíme se od sebe, jak si nejlépe porozumět a vyjít si vstříc.

Na mé cestě ke koním jsem potkal mnoho úžasných lidí, kteří mi poskytli inspiraci v odhalování tajemství koňské duše a tak mě posunuly vždy o kus blíže k jejich porozumění. Mám-li zmínit za všechny zdroje inspirace, vedle známých horsmenů, pak právě historické prameny o indiánském přístupu ke koním a několik dnes žijících indiánů zabývajících se oživením této prastaré indiánské dovednosti. Ne nadarmo se jim říká Rytíři prérie.

Největším učitelem mi však jsou sami koně, neboť jak trávím většinu času v jejich středu, nemohu než s nimi vézt neustálou komunikaci. Během let se mi podařilo vytvořit širokou škálu aktivit, které jsou k dispozici našim hostům a jsou různými způsoby trávení volného času s koňmi a potažmo též pozvánkou do světa indiánů. Pořádám kurzy dorozumívání se s koněm a přírodního ježdění, krátké i vícedenní putování na koních ne jen po českých zemích, programy pro školy a westernové a indiánské show a v neposlední řadě dětské tábory s koňmi a dovolenou s koňmi v indiánské vesnici. Tyto aktivity jsou předmětem naší nabídky a zároveň naším životním stylem.

Realizovat takovýto záměr s našimi více než dvaceti koňmi je úkol pro celý tým  a proto bych vám rád představil i ostatní členy našeho týmu. Náš tým pak čítá desítku spolupracovníků, pro některé větší akce jako jsou tábory a velká show.

Celý ranč by nebyl bez velkého snu kdesi na začátku v mé dětské hlavě a stáda koní, kteří zde s námi žijí svůj koňský sen.