Vzpomínkové putování na farmu Bolka Polívky

Vzpomínkový vandr na farmu Bolka Polívky pro zkušené jezdce.

Příjezd
I. termín: v první den putování 15.10. do 10:00 na Hrádek.
II. termín Farma Bolka Polívky, Olšany – termín bude upřesněn mailem nebo sms

Ubytování
Jsou rezervovány penziony nebu obytování v soukromí. Vždy pod střechou. S sebou karimataka spacák.
Stravování
Individuálně v hostincích a restauracích při cestě a nákupem v prodejnách.
Přeprava zavazadel
Zajištěno doprovodným vozidlem a na koních.

POJIŠTĚNÍ:

Upozorňujeme účastníky, že každý se účastní putování na koních na vlastní riziko. To znamená, že provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené při akci účastníkům či třetí osobě. Doporučujeme sjednat pro pobyt úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody na majetku a zdraví pojištěného i další osoby.

TERMÍNY:

I.) 15. – 20. 10. 2019
II.) 22. – 27. 10. 2019

CENA:
10800 Kč