Vzpomínkové putování na farmu Bolka Polívky

Vzpomínkový vandr na farmu Bolka Polívky pro zkušené jezdce. 6 denní, 8-10 hodin jízdy na koni.

Příjezd – v první den putování do 15. hod.
Místo srazu účastníků – dle individuální dohody při jednotlivých putováních.
Nocovat budeme v blízkosti svých koní dle Vašeho přání: ve stanu, ve smluvených stodolách a senících, v zemědělských farmách na voňavém seně nebo pod širým nebem. Na Vaše přání je možné se ubytovat v hotelech a penzionech.
Stravovat se budeme individuálně v hostincích a restauracích při cestě a nákupem v prodejnách.
Zavazadla – přeprava zavazadel je zajištěna doprovodným vozidlem a na koních.

UPOZORNĚNÍ!

Jelikož putování na koních je nevšedním způsobem relaxace a dává každému možnost se plně uvolnit a romanticky se vyžít, cestují průvodci stylově oblečeni v kovbojském či indiánském oděvu. I každému z Vás nabízíme tuto možnost. Této nabídky svobodně nemusíte využít.

PŘIHLÁŠKA:

Vážení přátelé a zájemci o naše putování na koních. Doporučuji Vám prostudovat pečlivě naši nabídku a po výběru dle Vašich možností se na nás obraťte cestou e-mailu a po projednání volného místa ve Vašem zvoleném produktu vyplňte elektronickou přihlášku, kterou Vám obratem potvrdíme a po zaslání zálohy je považován termín za oboustranně závazný.

POJIŠTĚNÍ:

Upozorňujeme účastníky, že každý se účastní putování na koních na vlastní riziko. To znamená, že provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené při akci účastníkům či třetí osobě. Doporučujeme sjednat pro pobyt úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody na majetku a zdraví pojištěného i další osoby.

TERMÍNY:

I.) 15. – 20. 10. 2019
II.) 22. – 27. 10. 2019

Koně, na kterých se putování realizuje, jsou z našeho Ranče v Hrádku u Ústí nad Orlicí a jsou na takováto putování zvyklí, neboť je organizujeme již 15 let.

CENA:
10800 Kč

PLATBA:
Zálohu 50% z celkové částky uraďte na účet č.: 163840901/0300
Variabilní symbol je datum narození např. 23.05.1999 (neuvádějte tečky)

Rezervace:

Údaje o objednateli

Údaje o účastnících

[/span8] [span4]

[/span4] [/row]