Putování – Prachovské skály a Krkonoše

Velké jarní putování po nejkrásnějších místech Českého ráje, především v okolí Prachovských skal a dále s přejezdem do nádherného kraje pod Krkonošemi a touláním krkonošským krajem. Putování bude částečně hvězdicové a částečně přejezd z míst na místo (jak jsme již zvyklí). Opět něco nového, přidejte se k nám!

8 denní, denně asi 20 – 30 km

Příjezd – v první den putování do 15. hod.
Místo srazu účastníků – dle individuální dohody při jednotlivých putováních.
Stravovat se budeme individuálně v hostincích a restauracích při cestě a nákupem v prodejnách.
Zavazadla – přeprava zavazadel je zajištěna doprovodným vozidlem a na koních.

UPOZORNĚNÍ!

Jelikož putování na koních je nevšedním způsobem relaxace a dává každému možnost se plně uvolnit a romanticky se vyžít, cestují průvodci stylově oblečeni v kovbojském či indiánském oděvu. I každému z Vás nabízíme tuto možnost. Této nabídky svobodně nemusíte využít.

PŘIHLÁŠKA:

Vážení přátelé a zájemci o naše putování na koních. Doporučuji Vám prostudovat pečlivě naši nabídku a po výběru dle Vašich možností se na nás obraťte cestou e-mailu a po projednání volného místa ve Vašem zvoleném produktu vyplňte elektronickou přihlášku, kterou Vám obratem potvrdíme a po zaslání zálohy je považován termín za oboustranně závazný.

POJIŠTĚNÍ:

Upozorňujeme účastníky, že každý se účastní putování na koních na vlastní riziko. To znamená, že provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené při akci účastníkům či třetí osobě. Doporučujeme sjednat pro pobyt úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody na majetku a zdraví pojištěného i další osoby.

TERMÍNY:
I.) 14. – 21.5. 2017
II.) 23. – 30.5. 2017

Cena:
12.000 Kč

SLEVY:
za včasné zaplacení, uhradíte-li zálohu putování tj.50 % z ceny

  • do 31.12. 2016 sleva 10 % z celé částky
  • do 15.1. 2017 sleva 7 % z celé částky
  • do 1.2. 2017 sleva 5 % z celé částky
  • do 28.2. 2017 sleva 3 % z celé částky

Koně, na kterých se putování realizuje, jsou z našeho Ranče v Hrádku u Ústí nad Orlicí a jsou na takováto putování zvyklí, neboť je organizujeme již 15 let.

PLATBA:
Zálohu 50% z celkové částky uraďte na účet č.: 163840901/0300
Variabilní symbol je datum narození např. 23.05.1999 (neuvádějte tečky)

Rezervace:

Údaje o objednateli

Údaje o účastnících

dovolena-v orlickych-horach